• Mengenal Keluhuran Adat Bekawinan Urang Banjar


  Sumber : kawangyoedha.blogspot.com/  Assalamu’alaikum dingsanak, apa dihabar? Lawas banar kada betamuan di Banjar Corner lah. Kali ini ulun handak mangisahakan bakawinan ala urang kami. Pas kalo lah momennya banyak nang bakawinan habis hari raya haji ne.

  Bakawinan adat Banjar ni liwar kantalnya lawan unsur Islam. Lakian lawan biniannya kada bulih lagi baparakan. Jadi, bahari kadada tu pang istilah bapacaran, dijaga bujur. Ulun himung banar mun disuruh mangisahakan adat bakawinan Banjar ni. Mambayangakan pargaulan lakian lawan binian urang bahari nang masih sopan lawan tarjaga.

  Jadi, ini urutan-urutannya lah wahai galuh wan nanang Banjar nang langkar

  1.    Basasuluh

  Pertama, basasuluh, diambil dari kata “suluh” nang artinya lampu. Makna sabujurnya adalah mancari tahu perihal gadis nang dihandaki buhan bujangnya sakira labih tarang wan jelas. Basasuluh ini dilakukan dengan batatakun lawan urang-urang sakitarnya atau kakawanan gadisnya atau boleh jua inya mangamati langsung matan jauh nang kayapa kasaharian gadisnya. Bila palihatannya pina cucuk haja lawan hati wan matanya, lawan balum dilamar urang badahulu, maka kawa lanjut mandatangi si gadis. Ka mana? Ka rumahnya pang, ka mana lagi? Amun jantan, datangi abahnya. Ya kalo? 😂

  2.    Badatang

  Imbah dirasa pas sabarataan maka giliran lakiannya nang badatang. Badatang di sini salajur malamar atawa maikat sang gadis. Biasanya nang lakian dikawani kuitan atau tetuha di kaluarganya. Lanjut atau kadanya tasarah gadisnya ay lagi. Tantu pihak biniannya jua mancari tahu siapa calun pawarangannya. Bilanya sama pada cucuk maka buhannya lanjut ka tahap kaluarga besar.

  3.    Bapapayuan

  Ini acara gasan manantuakan tanggal tahapan selanjutnya. Mulai maatar patalian sampai acara bakawinannya, sakaligus acara sambat-manyambat jujuran wan patalian. Mun dalam Islam ngarannya mahar. Nah, mun dalam syariah Islam tu jar binian nang baik ialah nang mamparmudah mahar, lain nang paling ganal maharnya.  Sayangnya wahini justru balarang-larangan jujuran.

  4.    Maantar patalian

  Maantar patalian ini biasanya dalam bentuk acara nang labih rasmi lagi. Kerabat kaluarga pihak lakian mandatangi rumah pihak binian sambil mambawa jujuran wan patalian nang sudah disepakati sebelumnya. Beberapa orang ada nang manyatuakan acara ini lawan akad nikah. Patalian nang dibawa biasanya berupa parlangkapan gadis dari hujung rambut sampai hujung batis; mukena, sajadah, pakaian luar dan dalam, tas, sapatu, sandal, makeup, kaparluan mandi, kadang ada jua nang ditambahi parhiasan.

  5.    Makhatamkan Quran

  Kada kawa dipungkiri lagi bahwa unsur Islam melekat banar dalam kehidupan sehari-hari suku Banjar. Maka, dalam tradisi bakawinan jua ada disisipi kagiatan ubudiyah. Makhatamkan Quran ini jua sebagai pembuktian bahwa gadis nang handak dijadikan bini kawa mangaji, syukur-syukur jua mun kawa belagu. Karena kayapa pun bungasnya binian tu tatap wajib bisa mangaji oleh sebab inya madrasatul ula di rumah, pendidik awal kanakan kena. Jadi, bilanya mangaji haja kawa, urusan agama nang lain kawa jua diharapakan.

  6.    Bapingit wan bakasai

  Bapingit artinya badiam di rumah pas parak-parak hari H-nya. Urang bahari parcaya bahwa gadis bujang nang handak kawin baunya harum, maulah urang di alam lain tarpikat dan hujungannya maulah masalah. Di luar mitos nang berkembang, satuju atau kada, bapingit ini tujuannya baik, sakira calon kada talalu haur wan uyuh. Kaina timbul garing pas acara puncaknya. Hehe

  Bakasai artinya mambarasihi awak. Biasanya calun pangantin baluluran saban hari pas parak-parak acara puncaknya. Selain bakasai jua biasanya beimbai lawan batimung alias mauapkan awak pakai rempah pengharum. Tujuannya gasan mangurangi banar si paluh sakira pas acara bakawinannya kada tapi bapaluhan lawan jua awak jadi harum.

  Bakasai lawan batimung ni selain maulah awak makin barasih, cerah wan harum gasan acara, jua gasan manyambut suami di malam pertama dengan tampilan nang sempurna *eaaaaaaa *nang jomlo awas baper :p

  7.    Badudus

  Badudus alias bamandi-mandi ni dilakukan dalam rangka pananda si gadis bujang ini sudah handak malewati masa remajanya dan handak basiap ka tahapan hidup nang labih serius. Tapi, gasan sebagian orang meanggap acara ini kada talalu bamakna, jadi banyak jua nang kada melakukan dengan bamacam alasan.

  8.    Bainai

  Bainai atau bapacar adalah mamakai pacar alias pawarna kuku supaya kuku kada pucat bila basanding lawan muha nang full makeup kena.

  9.    Bakawinan

  Imbah prosesi matan awal digawi, akhirnya sampai jua si calun pangantin ka acara puncaknya. Jadi raja-ratu sahari dengan tampilan prima. Jadi pusat perhatian seluruh undangan. Hari itu adalah salah satu hari nang paling diingat dalam sejarah kehidupannya.

  Biasanya acara bakawinan urang Banjar ni kada lawas, imbah Zuhur gin sudah mulai bebongkar tenda. Kada kaya urang Jawa nang bisa sampai malam bahkan dini hari, apalagi kaya pejabat nang bisa sampai 7 hari 😂😂😂.

  Naaah, itulah tadi uraian prosesi adat bakawinan ala urang Banjar. Sayangnya makin hari makin ditinggalkan apalagi nang proses basasuluh wan bakhatam Quran. Tapi ulun tatap baharap adat Banjar tatap lestari karena di dalamnya kental dengan pembelajaran Islami. Haan buhan nang jomlo, sudah paham kalo lah? Mudahan disegerakan jodohnya, nang baik agamanya, nang baik akhlaknya. Aamiin.


  Kontributor : Latifika Sumanti (www.fika-su.com)
  Editor : Gita Puteri Yani (www.jurnalgita.com)
 • 13 komentar:

  1. Jadi kaingatan pas jadi panganten 15 tahun nang lalu...

   BalasHapus
  2. Masya Allah, budaya Banjar ni mmg kental bnr Islamnya. Kalo di kampung nini ulun, sampai wahini tamu lakian wan binian dipisah. Mudahan nang baik-baiknya bisa trs dilanjutkan.

   BalasHapus
  3. wah banyak lah sekalinya urutannya. aku semalam langsung benikahan aja pas nikah.

   BalasHapus
  4. Tradisi yang sering ditinggal sekarang salah satunya bapingit padahal itu harusnya wajib dilakukan ��

   BalasHapus
  5. ulun jarang wahini menemui nang be-qatam qur'an tadi pian, mun nang bemandi-mandi rancak banar ketemu malahan. hihi

   BalasHapus
  6. Nahh ini lengkap bgt ulasannya .. Bs jadi rekomendasi penganti banjar nang hndak kawin hihihi

   BalasHapus
  7. Ulun samalam gawi barataan, kacuali bainai... Kadada pacarnya :D

   BalasHapus
  8. Hayu kam.. Mun jantan datangi abahnya jar. Haha. Mun mendatangi langsung lawan uma n dangsanak kadapapa jua kalo. Wkwkwk

   BalasHapus
  9. Harat banar adat banjar ni lah. Kada mangalah lawan adat urang luar negeri. Mudahan awet adat kita ngini sampai anak cucu kaina.

   BalasHapus
  10. Kawinan adat banjar nih masih ada dikamoung ulun 😁 rasa himung bila malihat orang masih melestarikan kawinan adat banjar neh ulun 😍

   BalasHapus
  11. Bermanfaat tapi memancing kebaperan pada dirikuh... tanggung jawab hayuk

   BalasHapus
  12. Mengadakan pernikahan dengan adat setempat memang asli keren. Bisa jadi referensi nih buat yang mau mengadakan pernikahan adat Banjar.

   BalasHapus
  13. Pina banya banar yang aku kada menggawi pas kawin dulu. Sebagian haja.itu gin rasa lapah. Kayapa orang bahari tu lah

   BalasHapus