Langsung ke konten utama

Tradisi Batamat Alquran di Banua Kalimantan SalatanUrang Kalimantan Salatan atawa “urang banua” liwar baimannya. Urang banua, tuha-anum pada-padanya taat wan agama (Islam). Tumatan halus kakanakan di banua hudah dilajari sambahyang wan mangaji. Kakanakan dilajari mangaji di rumah atawa mangaji di langgar, masigit wan wadah-wadah balajaran mangaji gasan kakanak.

Wayah 90-an rami kakanak mangaji di Taman Pendidikan Alquran (TPA). Nginih pang pas rahat musimnya balajaran mangaji mamakai buku Iqra nang hampai jilid anam (Alfaatihah nah gasan nang maulah/manamuakan mudil balajar mambaca Alquran mituda Iqra). Mun mudil mituda mangaji, wahini hibak banar. Salain pada Iqra ada lagi nang ngarannya mituda Ummi, mituda Wafa, wan mituda Tilawati. Bisa ada lagi mituda lain nang balum ulun sambat.

Sabujurannya, nang panambaian, (artinya sabaluman mudil iqra) bahari kakanak di banua kita balajar Alquran pakai mudil alif-alifan. Kitabnya bahari tu digalari buku alifan.
Kaya ngini mudil balajar mangajinya bahari:

Alif di atas a, alif bawah i, alif dapan u, dibaca a-i-u. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua dapan un, dibaca an-in-un.

Nang takurihing mambaca baarti bahari bahagia banar hidup pian. Bujur kada?

Imbah tuntung buku alifan atawa imbah tuntung Iqra jilid anam balalu nahap kawa mambaca kitab nang suci Alquranulkarim. Sabaluman hibak cungul wadah-wadah sakulah mangaji atawa TPA, kabiasaannya ada jua nang balajaran di rumah haja, apalagi mun babinian, nang kuitan baduhara mandatangakan guru mangaji ka rumah. Nang baduhara mandatangakan guru mangaji ka rumah nih tagasnya bapicik tu pang tajuwidnya. Dijagai bahimat ulih paguruan mambaca ayat par ayat. Ada jua nang hampai balajar mangaji balagu. Lamun ada kakanak nang pinda pangulir mangaji dibisai-akan hidin. Dipusut-pusut hidin sambil dibabacaakan du’a panarang hati. Nangkayapa haja caranya tu, sananakalnya kakanak ngintuh paribasanya mun gurunya tugul mahadapi kalalawasan imbahnya himung haja kakanaknya balajar. Tang mancararat haja tu mambaca ayat.

Ungah tupang nang kuitan mandangar anaknya hudah bisaan mambaca huruf hijaiyah wan lancar mambaca ayat-ayat Quran. Kada karasaan ayat par ayat, sajuz, dua juz, tang tuntung ha 30 juz. Imbah tuntung mangaji sabiji Quran atawa 30 Juz, nang kuitan liwar kahimungan banar pulang anaknya khatam mangaji. Tanda kasukaan wan kasyukuran kaanu Allah Taala, sudah jadi adat nang digawi matan bahari, di banua ni maulah acara. Kabiasaanya nang kuitan di banua kita ni maada-akan acara nang ngarannya acara batamat Quran atawa khataman Alquran imbah anaknya khatam mambaca 30 juz.

Acara batamat Quran atawa khataman ngintuh diada-akan banuansa kaislaman banar dicampur adat banua. Mun nang kaya rajin-rajin tu acaranya cukup haja hudah munnya manyaru tatangga, kula-kula parak, kakawalan si galuh atawa si anang nang hudah tamat mangaji tadi. Kada katinggalan guru mangajinya. Ujar urang bahari, mun sakali batamat mangaji tu dapat sabuting kapal gasan mambawa ka surga. Kaparcayaan urang bahari haja, asa kadida pang hadisnya. Simbul maknanya haja kalu lah, kamungkinan urang nang hudah tamat mangaji Alquran sabijian tu kada lain pang artinya sama haja hudah lawan baisi paduman hidup langkap sampura, nang kawa manyalamatakan diri dunia akhirat. Wan jua, tatunjuk nang dipakai hagan mangaji ujar di akhirat cagaran manjadi saksi di hadapan Allah taala, mambila-akan nang mamakainya tadih, mamadahakan inya rajin mangaji waktu di dunia.

Perosesinya kaya apa?

Kakanak nang batamat dibajui baju muslim. Mun babiniannya imbah babaju nang manutup aurat simpun, luarannya dipakai-akan baju kurung basisit kainnya manarawang baburdir. Di kupala dipasangi bulang nang kaya urang banua imbah datang haji. Babupur, baharum saikit. Di higa inya baduduk, saikung mamingkuti payung kambang nang tingkatannya targantung kamampuan kuitan manampah-akan. Harum kambang macam-macam kambang mandingur-dingur sabuahan rumah tikas ka hati nang manyaru. Di tatangahan urang badudukan, di hadapan nang batamat, bajijir lakatan putih nang banyiur bagula habang. Kada katinggalan hintalu bajarang nang dihias macam-macam warna kasumba (mun nang uma rajinan mawarnai). Ngintu pang nang wajibnya. Bulih haja ditatambahi wan wadai nang lain. Di banua ni labih pada ampat puluh satu macam wadai tagasnya (dudi acil mangisahakan wawadaian ngini lah, hadangi ha kisahnya di blog fbb nginih). Nang mamakan hintalu batamat ni ujar kaparcayaan nang tutuha bahari cagaran bulat, pisit, tarang hatinya wan kawa jua lancar mangaji, balalu dudinya nang mamakan hintalu batamat tagasnya kawa jua manamat-akan Quran nang kaya nang batamat arian ngintu.

Arian batamat tu, imbah acara dimulai-akan ulih nang tatuha sapapatah kata pambuka, lalu nang batamat mambaca-akan surah-surah handap nang ada di juz 30 dijagai ulih paguruannya. Digup-digup hara ha nang kuitan wan nang batamat tadi, mambaca didangarakan urang banyak. Mudilnyatu kikira falsafahnya, arian batamat tu lambang atawa simbul sabagai bagai ari pangujian. Lulus kah kada kah, tar-uji bagus kah kada kah. Wan jua umpama simbul ari paampihan nang guru manjagai sabalum dilapas mambaca saurang sapanjang umur dudinya. Surah nang dibaca matan Ad-Dhuha hampai pahabisannya An-Naas. Taradisinya, pabilanya tikas ayat pahabisan barataan nang hadir umpat mambaca jua banyaring. Lawannya pulang, tabilanya imbah sabuting, imbah ayat pahabisan tadih, balalu badarau nang hadir mambaca-akan “Laa illahailallahu...allahuakbar”. Nah, saban-saban imbah sabuting surah kaya ngintu tarus. Hampai tuntung An-Naas, balalu paguruan mambaca-akan du’a batamat nang ada dalam Alquran. Imbahnya, nang batamat tadi mambaca pulang Alquran baasa ka surah Alfatihah hampai babarapa ayat surah nang kadua. Nginih maknanya supaya kada baampih mangaji Alquran, batarus basambung kada baampihan salama hayat. Jadi, batamat tu kada pang artinya balalu ampih mangaji.

Imbah taradisi batamat ni masuk parugram dinas pandidikan di banua, saban handak balulusan sakulah, ada haja acara batamat atawa khataman massal di sakulahan. Imbahanu dinas atawa pimda jua nang maulahakan acaranya. 2018 nginih, hahanyaran tadi acaranya di masigit pangganalnya di banua, masigit Raya Sabilal Muhtadin. Nang batamat diulahakan surat panghargaan, sartifikat tandanya hudah tamat mangaji. Di sakulahan-sakulahan ada haja jua nang maada-akan acara batamat. Kaya di SDN Sungai Miai 7 Banjarmasin, Jumahat sumalam bubuhannya baacaraan batamat massal salajur bamijratan di sakulahan. 66 ikung kakanak kalas 6 nang batamat. Kabalujuran, acil bisi dangsanak nang wahini lagi maitihi bahimat parihal batamat nginih. Inya sakulah duktur, maangkat sual batamat nginih pang disartasinya. Penalitian han, pahamai kalu lah buhan pian barataan.


Pian Tahulah?
Teradisi batamat Quran nang  dikisahakan hintadi, di banua kita dilakunakan jua ulih urang nang cagaran kawin atawa banikahan. Titiga hari sabaluman acara bakawinana atawa banikahan, pangantin di banua batamat Alquran badahulu. Sama kaya hintadi parusisnya. Kalangkapannya sama haja jua. Payung kambang, kambang rampai, lakatan banyiur wan hintalu bajarang. Tagal, pangantin ngarannya, riasannya dibabanyaki pada hintadi. Kuku dipacari, kulit tangan diukir-ukir wan hina. Baju tagirap pada kakanakan. Mamancar kababungasan napang kabiasaannya awak pangantin mancarunung putih kuning parak arinya tu. Wan jua harumnya liwar ulihnya inya bakas bapingit batimung, balumur wadak, baharum balulur sagala macam rarampah. Awaknya hibak balilit kambang malati.

Nang rami, taradisi batamat Alquran bahari ni ngini nah buhannya. Bahari tu, ada teradisi khusus nang dilakunakan tikas surah Al-Fiil. Mun adat bahari, intangan surah nginih, saikung kula nang batamat, baranghaja umanya kah, dingsanaknya kah, paacilan kah, mahamburakan kambang rampai dalam wadah nang bacampur gula batu, duit pacah sakadarnya. Baparabut nang hadir manangkapi. Ujar, han ujar jua pang lah. Parcaya kada-kada, tasarah pian haja, mun ujar urang bahari, mun mandapat tatimbaian nang diparabutakan hintadi tu cagaran kaya nang batamat jua. Lancar mangaji, tarang hati, wan jua...lakas balaki (hancap tatamu jodoh buhannya ai).

Han, tikas sini haja dulu lah kisah ulun. Dudi ulun bakisah nang lain pulang nang ada di banua kita. Mudahan buhan pian lakas tatamu jodoh, ih..tasalah sambat. Maksud ulun, mudahan kita sabaraataan nang baagama Islam, lancar mangaji, tamat mangaji, wan kawa maamalakan nang dikaji jua. Baiman, bauntung, batuah, salamat dunia akhirat, mati masuk surga, iya kah?Penulis: Nailiya Nikmah

Komentar

 1. Dulu suah jua marasai batamat nih. Bahari mamakai tutup kapala nang becilang-cilang tu nah bakuncir kanan kiri. Apa yu ngarannya. Himung ada mudil kaya papuhunan tingkat 3 ngitu bagantungan kambang2 iya luku. Kahimungan banar bahari

  BalasHapus
 2. Itu dia mbak Ruli yang ulun tulis dgn kalimat: di kupala dipasangi bulang nang kaya imbah urang banua datang haji. Apalah ngarannya. Jaka nini masih idup bisa tahu sidin. Ulun bahari pakai ngintu jua pas batamat. Jadi ulun dua kali malakuni batamat nginih. Sakali pas handak kawin.

  BalasHapus
 3. Itu dia mbak Ruli yang ulun tulis dgn kalimat: di kupala dipasangi bulang nang kaya imbah urang banua datang haji. Apalah ngarannya. Jaka nini masih idup bisa tahu sidin. Ulun bahari pakai ngintu jua pas batamat. Jadi ulun dua kali malakuni batamat nginih. Sakali pas handak kawin.

  BalasHapus
 4. Rami dasar batamat mengaji nih. Ulun keingatan bahari lagi halus didandani mama kaya lenong begincu habang, difoto ha pulang. Uma, kenapa bahari tu lih jaka pina polos aja pang. Hihi. Tapi rami pang dasar. Mun betamat dua kali iya pulang kah kayani lah. Hihihi

  BalasHapus
 5. Ulun bahari kada sawat umpat org betamat mengaji ih, sawat melihat kaka aja, jadi ulun kdd umpat nang kaitu. huhu :(

  BalasHapus
 6. hahayyy...mantap. Acil lanjut panalitiannya haja nah..

  BalasHapus
 7. ku rasanya kada suah betamat. apa tk alqur'an kada tuntung karena keburu haid :D

  BalasHapus
 8. Batamat alquran di kampung ulun biasanya diadakan pas handak banikahan. Jadi calon pangantin binian sahari sabalumnya batamat pakai acara2 nang kaya di atas ngitu hanyar dinikahakan. Jangankan batamat, batangah alquran juz 15 haja kami dahulu rami mambawa wadai ka rumah guru ngaji.

  BalasHapus
 9. Aku ga pernahh sih ikut batamat bgini karena memang bukan muslim hehe Tapi doa yang terakhir boleh lah yaa biar lekas dapat jodoh agar batamatny jadi lebih baik ..

  BalasHapus
 10. Ulun umpat ma-aamiin-kan doa yang di paragraf pahabisan :D

  BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tidak Kalah dengan Ibukota Provinsi, Ini 4 Kafe di Barabai yang Wajib Dikunjungi

Halo Kaka-Kaka bungas yang lagi membaca tulisan ini, mudahan sehat sabarataan lah. Kenalkan dulu nah, ulun Eca anggota FBB jua dan tulisan ini nih tulisan perdana ulun di Banjar Corner. Selamat membaca 🤗 Tau lah bubuhan pian di wadah ulun Barabai bisi 4 kafe nang kada kalah lawan di Banjarmasin? Han kada tau kalo, makanya bacai sampai tuntung lah. Barabai Hulu Sungai Tengah sabujurnya lain kota kelahiran ulun. Tapi, kayapa pun jua, ulun sudah lawas bagana di sana dan sudah tarasa jadi tanah kelahiran ulun saurang. Ulun mulai bagana di Barabai semenjak kelas 1 SMP. Waktu ulun masih sakulah itu, dasar balum ada nang ngarannya kafe nginih. Ulun lawan kakawanan dahulu bejalanan ke kedai atau depot haja. Nah, wahini lumayan banyak sudah cafe yang kawa dipakai hagan “feed” Instagram bubuhan pian. Ini nah yang menurut ulun musti pian kunjungi. 1. Hero Cafe Nah, kabalujuran banar ulun lawan anggota FBB nang lain suah bakumpulan di Hero Cafe ini mun pas handak betamuan. Di sini rami

Belajar Istilah Banjar

  Halo! Apa habar buhan pian sabarataan? Mudahan baik ajaa lah sabarataan, sehat selalu dan dijauhkan dari panyakit.   Nah kali ini ulun handak memadahkan beberapa istilah dalam bahasa Banjar yang mungkin banyak dari pian masih balum tahu karena kada tebiasa berbahasa banjar sehari-hari, atau hanyar aja pindah ke banjar. Oiya, ulun ingat banar bahari pas SD balajar bahasa Banjar muatan lokalnya, amun wahini masih jua kah kakanaan tahu di istilah ni?   Berikut beberapa istilah dalam bahasa Banjar:   1. Salesmaan   Salesma sabujurnya adalah ngaran virus yaitu virus salesma, yang begejala behingusan atau pilek. Nah rancak urang tetap menyambat salesmaan jua amun ada nang kena flu karena gejala si salesma lawan flu nih mirip yang nyata bahingusan lawan batukan.   2. Hawai   Hawai nang ini lain ngaran wilayah lah, hawai nang dimaksud di sini tu artinya semacam sunyi tu nah, misalnya urang tebiasa di kota lalu bejalanan ke desa pasti lain suasananya, tebiasa pina rami

8 Macam Wadai Banjar

Assalamualaikum, Dangsanak berataan. Kayapa habarnya nih? Mudah-mudahan sihat berataanlah. Aamiin.  Hari ini ulun handak menyambatakan ngaran-ngaran wadai khas urang Banjar. Banyak banar macamnya, tapi nang ulun kisahakan hari ini 8 buting haja. Amun handak sebarataan, dua hari dua malam kada tuntung kita bekisahan. 1. Wadai Lapis sumber : http://dapurummumusasyi.blogspot.com/2013/10/kue-lapis-kakao.html Wadai nang pemulaan ngarannya wadai lapis. Kamiran atawa adonannya biasanya diulah dua warna, imbah itu disumap salapis-salapis beliung-liung warnanya. Bila sudah pina karas salapis, hanyar dindaki lapisan di atasnya pulang. Harus sabar pang tu pang meulah wadai lapis ngini. Warna nang paling rancak diulah tu hijau putih atau cuklat putih. Meulah wadai lapis ngini biasanya di dalam cipir ganal nang dimasukakan ka dalam panci badandangan. Bila sudah masak kaina hanyar dihiris halus-halus sasuai salira. 2. Lumba Sumber : http://beritainfo.web.id/ Lumba ni tamasu